Preventieaanbod GGZ

Hieronder kan u de samenvatting van een uitgebreidere presentatie terugvinden (klik hier om de presentatie zelf te downloaden). 

 • Logo Oost-Brabant: 
  • Vlaams actieplan Suïcidepreventie stelt dat preventie meer ingezet moet worden in de zorg (nog steeds hoge suicidecijfers (3/dag), wat 1,5x hoger is dan het EU-gemiddelde)
 • VAS: 5 strategieën
  1. Geestelijke gezondheidsbevordering mbt het individu en de maatschappij
  2. Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp.
  3. Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs.
  4. Strategieën voor specifieke risicogroepen.
  5. Ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de  preventie van suïcide.
 • 5 substrategieën bij 1ste Strategie – Acties ivm geestelijke gezondheidsbevordering:
 1. Individuele veerkracht en vermogen tot zelfhulp versterken
  • Fit in je hoofd (online promotiemateriaal)
  • Nieuw! Lespakketten onderwijs (momenteel in try-out in enkele scholen, vanaf volgend jaar te downloaden):
   • VVGG en Te Gek?!
   • 12-15 jaar: veerkracht en zelfwaardering
   • 15-18 jaar: taboe doorbreken
  • Nieuw! Campagne zelfzorg jongvolwassenen: Social-media campagne
 1. Ondersteuningsvaardigheden bij ouders verhogen
 2. Zorgen voor het bevorderen van sociale aansluiting
 3. Hulp zoeken aanmoedigen en stigma doorbreken
  • Associatie "beeldvorming geestelijke gezondheid Vlaanderen" VVGG      
  • Campagne ‘signaalherkenning’4voor12.be
  • Werelddag suïcidepreventie, 10 september (loopevent, online thunderclap)
  • geestiggezondsporten.be
  • 10-daagse, 1-10 oktober (300 acties in 92 Vlaamse steden, 2016)
  • Moodwall: 10 emoties die men kan opspelden om zo over gevoelens te praten
  • Onderzoek Lucas, Te Gek!? Over attitudes en stigma’s, 2016: 2/3 Vlamingen met GGZ-problemen zoekt  professionele hulp, vooral huisarts
 1. De leefomgeving meer gezondheidsbevorderend, zorgzaam en suïcideveilig maken via beleid in de  lokale gemeenschap, school, werkplek … en via de  media

Niet gefinancierd door de Vlaamse overheid:

 • Stichting Ga voor Geluk
 • Mindmates
 • Leerstoelen
 • Warme steden
 • Warme scholen
  • ‘Warme School’: pilootproject in 5 steden, waarvan Leuven er 1 is. Gedurende 3 jaar inzetten op preventie op vlak van mentale gezondheid bij kinderen en jongeren (0-25) jaar. Het actieplan in Leuven wordt op dit moment geïmplementeerd.