Intervisie/ondersteuningsaanbod PTZ

Het gaat hier om ondersteuning, intervisie en vorming aan thuiszorgteams in verband met GGZ gerelateerde thema's. PTZ medewerkers binnen Mobiele Teams zorgen hiervoor. 

Vragen waarop PTZ een antwoord kan geven…

  • Cliënten aanmelden voor begeleiding door een GGZ team aan huis
  • Overleg over een cliënt, ook indien deze niet in aanmerking komt voor begeleiding door een GGZ team
  • Vorming voor je organisatie
  • Geef steeds goed aan wat je precies wenst

 

Waar kan je hiervoor terecht?

 

Bij mensen met langdurige en ernstige psychische problemen kan dit telefonisch ook bij de mobiele teams: