Observatielijst

De observatielijst vormt een observatietool voor de thuiszorger bij een niet-pluisgevoel. Je kan deze lijst hier downloaden.

Deze observatielijst wil de observatievaardigheden van eerstelijnswerkers aanscherpen om het vroegtijdig detecteren en signaleren van psychische problemen te verbeteren. Deze (vroeg)detectie maakt vroeginterventie mogelijk. Zo wordt vermeden dat het ziekteproces verergert. De lijst wordt ontwikkeld in het verlengde van de Vlaamse campagne '4 voor 12' in samenwerking met partners uit de eerste lijn en vooral uit de thuiszorg.

Deze tool kan gebruikt worden bij een niet-pluisgevoel. Het strekt tot het vergroten van opmerkzaamheid en dient als aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan met de cliënt in kwestie en desgewenst met andere personen binnen het formeel en informeel netwerk. 

De observatielijst leent zich niet tot diagnostiek en evenmin tot louter registratie of om mensen in hokjes te plaatsen. De tool richt zich bovendien enkel op uitingen en op observeerbaar gedrag die een niet-pluisgevoel opwekken.

Voorbeeld van de observatielijst voor thuiszorgers:

signaalkaart