Psychewijzer

De Psychewijzer is een online verwijshulp wat 1 ggz-punt inhoudt met contactadressen voor ggz bij volwassenen (verwijshulp voor jongeren en oudere in ontwikkeling). Deze website werd ontwikkeld door VLABO in samenwerking met de netwerken GGZ. 

Wanneer is het zinvol de psychewijzer te gebruiken?  Ze kan bijvoorbeeld een antwoord bieden op volgende vragen:

  • Mijn patiënt heeft depressieve klachten. Bij wie kan ik terecht voor bijkomend advies en doorverwijzing ?
  • Wie kan ik bellen: mijn klant wil niet zelf naar spoed, maar heeft dringend hulp nodig. Zou iemand aan huis kunnen gaan ?
  • Wat zijn de uren dat ik kan bellen naar consultdesk ?
  • Hulpverlener is uitgevallen voor lange tijd. Ik zoek iemand anders…
  • Een overleg met verschillende zorgverleners zou zinvol zijn. Bij wie kan ik terecht voor een multidisciplinair overleg ?

 

Raadpleeg www.psychewijzer.be voor het antwoord op deze vragen!