Nieuwe Diletti-tools

Welkom op de pagina 'Tools'. Hier kan u terecht voor alle recente ggz-output van het netwerk en zijn partners.

>> Onze verschillende werkinstrumenten kan je terugvinden in de toolbar onder 'tools' of de lijst hieronder raadplegen: 

  • Psychewaaier: papieren uitklapper voor medewerkers binnen de thuiszorg met info over eerste psychische hulp thuis.
  • Observatielijst (in ontwikkeling): observatietool voor medewerkers binnen de thuiszorg bij ‘niet pluisgevoel’ (ism SEL-GOAL).
  • Psychewijzer: online verwijshulp voor GGZ-noden in Vlaams-Brabant (ism VLABO).
  • Consultdesk ggz: een telefonische helpdesk voor hulpverleners  (elke dag van 10-13u). 
  • Supportteam GGZ en eenmalige psychiatrische consult: Snelle inschatting, diagnostiek, en advies ten behoeve van eerstelijn. De supportteams zorgen voor kortdurende expertise-inbreng m.b.t. diagnostiek, verwijzing en vorming in de 1ste lijn. Het eenmalig psychiatrisch consult zorgt voor meer bereikbaarheid van psychiaters ter ondersteuning van de huisartsen door een 'eenmalig consult'.
  • Crisiskaart: Plooikaart van de cliënt als hulp bij crisis.
  • Intervisie/ondersteuningsaanbod PTZ: Het gaat hier om ondersteuning, intervisie en vorming aan thuiszorgteams in verband met GGZ gerelateerde thema's.

>> Daarnaast kan je hier enkele specifieke informatieve folders downloaden: