• Home
  • En jij als patiënt/familie?

En jij als patiënt of familie?

Je mening telt & is onmisbaar in het netwerk
Het patiënten- en familieperspectief is onmisbaar binnen het GGZ-netwerk. We geloven er sterk in dat we betere zorg kunnen uitbouwen in onze regio door samen met patiënten en familieleden krachten, ervaringen en ideeën te bundelen. Wil je ons helpen in het uitwerken van goede zorg? Neem dan contact op met een van de volgende patiënten- of familieorganisaties: 

 

Bent u op zoek naar hulp? 
Zoekt u naar hulp in ons netwerk? Via www.psychewijzer.be kan u zicht krijgen op welk zorgaanbod er is voor GGZ-vragen in onze regio. Contacteer gerust de hulpverlener die u wenst te contacteren. Uw huisarts adviseert u graag indien u dit wenst. 

Ervaringsdeskundige aan het woord!

Wil je het graag wat concreter? Nathalie vertelt je haar werk als ervaringsdekundige en patiëntenvertegenwoordiger in onderstaand filmfragment en in dit krantenartikel.