Nieuwsberichten

Versterking van het psychologische zorgaanbod op de eerste lijn

Dit najaar werken we volop aan de versterking van het laagdrempelig psychologisch zorgaanbod. Concreet bouwen we aan een aanbod dat voor iedereen toegankelijk is (met uitzondering van personen met acute of complexe zorgvragen). 

Het nieuwe aanbod wordt georganiseerd binnen twee functies: de functie eerstelijnspsychologische zorg (ondersteuningsnood bij lichte klachten) en de functie gespecialiseerde psychologische zorg (ondersteuning bij milde tot matig ernstige problemen). Om dit nieuwe aanbod succesvol te realiseren, gaat het netwerk de komende weken een analyse maken van de bestaande noden binnen de regio.

In tussentijd kunnen de eerstelijnspsychologen die nog in het vroegere model ingestapt zijn hun functie gewoon blijven uitvoeren. Zodra we starten met het nieuwe zorgaanbod krijgen alle geconventioneerde zelfstandige of gesalarieerde klinische psychologen en orthopedagogen  de kans om zich kandidaat te stellen voor een van beide functies. In afwachting daarvan is het niet meer mogelijk om je kandidaat te stellen voor het oude ELP-project.

Van zodra er verdere stappen zijn gezet in het ontwikkelen van dit nieuwe aanbod brengen we je op de hoogte. 

Nieuws uit de regio's