Nieuwsberichten

Opleiding in de kijker: GGZ voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis

Permanente vorming 'Geestelijke gezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis'

Tijdens deze permanente vorming kunnen hulpverleners die al een basisopleiding hebben en werkzaam zijn in de zorg zich verder bekwamen in de diagnostiek, begeleiding en behandeling van gedrags- en psychische problemen bij deze doelgroep. De opleiding beoogt kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen om gedrags- en psychische problemen tijdig te onderkennen, zicht te krijgen op de specifieke ondersteuningsbehoeften en begeleiding en behandeling adequaat af te stemmen op deze noden. 

Meer informatie kan je terugvinden in de digitale folder.

 

Nieuws uit de regio's