Nieuwsberichten

COVID-19: psychologische zorg voor zelfstandigen in nood

Zelfstandigen in nood

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is de geestelijke gezondheid van de gehele bevolking ernstig aangetast. Onder personen met een hoog risico op psychische nood of zelfs zelfdoding, vormen de zelfstandigen een belangrijke risicogroep. In antwoord op deze vaststelling heeft de federale overheid een bijkomend en specifiek psychologisch ondersteuningsaanbod voor zelfstandigen in het leven geroepen.

Meer informatie over dit initiatief vind je terug in deze informatiefiches.

 

Nieuws uit de regio's