• Home
  • Zorgzoekers GGZ in de regio

Zorgzoekers GGZ in de regio

Het aantal inwoners in de provincie Vlaams-Brabant blijft stijgen. Op 1 januari 2017 woonden er 1 114 299 personen in Vlaams-Brabant. Het arrondissement Leuven en zorgregio Tervuren telt 596 175 inwoners (293 710 mannen en 293710 vrouwen), waaronder zich 366 161 volwassenen (18-65 jaar) bevinden.

inwoners2016

Eén op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem en beroepen zich op de (welzijns- en zorg)voorzieningen. Uit onderzoek komt naar voor dat stemmings-, angststoornissen en alcoholgebonden stoornissen het meest voorkomen. Op basis van de geactualiseerde schattingen binnen de ESEMED-studie werd a.d.h.v. Vlaamse beleidscijfers (2013) een inschatting gemaakt van de GGZ-zorgbehoefte in de regio Leuven en zorgregio Tervuren:

 

Psychische stoornis Voorkomen In zorg
Stemmingsstoornissen 23 800 11 000
Angststoornissen 26 630  8 000
Alcoholgebonden stoornissen  9 650  1 250
Psychotische stoornissen  5 700  1 950
≥ psychische stoornissen  7 000  3 100