Visie via 4 pijlers

Het GGZ-netwerk Diletti beoogt de doelstelling om een herstelgericht, goed & georganiseerd aanbod, voor de populatie van regio Leuven-Tervuren te bereiken door het realiseren van 4 pijlers: 
 

Visie

Gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie

 

 

Kwaliteit

Beter evenwicht (balanced care) in het GGZ-aanbod voor de regio

Organisatie

Via zorgcircuits en -netwerken met minstens goede werking van de 5 functies
 

Populatie

Goede GGZ-zorg en preventie voor de populatie van arrondissement Leuven-Tervuren
 
Op basis van deze pijlers werden actiedoelstelling geformuleerd. Een huidige stand van zaken van de realisaties van het jaaractieplan kan u hier terugvinden.

In onderstaand videofragment biedt Nathalie Albert als ervaringsdeskundige een inkijk op haar perspectief op de pijler 'Visie: Gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie'