Functioneel bilan

De gespecialiseerde functie is enkel toegankelijk na aanmelding o.b.v. een functioneel bilan. Dit bilan wordt opgesteld door een psycholoog/orthopedagoog, idealiter actief binnen de generalistisch functie, én een arts (huisarts of psychiater). Indien uit de intake blijkt dat de noden groter zijn en er ‘behandeling’ wenselijk is, kan er zo dus verwezen worden naar de terugbetaalde gespecialiseerde functie.

Op dit ogenblik buigt een werkgroep binnen het ggz-netwerk Diletti zich over de redactie van een functioneel bilan. In afwachting van deze versie kan u voorlopig gebruik maken van het model zoals opgesteld door de

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.