Hulpmiddelen

Binnen project- en themagroepen werkt Diletti aan hulpmiddelen om hulpverleners te ondersteunen. De verschillende hulpmiddelen, materialen en andere tools die reeds ontwikkeld werden, kan je hier terugvinden.

Psychewaaier (2021)

De papieren Psychewaaier oriënteert eerstelijnsprofessionals doorheen het aanbod aan psychosociale en geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen binnen de regio. De laatste editie (2021) bestaat uit een voor- en achterzijde die je los van elkaar kan raadplegen. 

De voorzijde wijst je de weg in het hulpverleningsaanbod volgens drie categorieën: niet-dringende hulpvragen, dringende hulpvragen en het aanbod voor specifieke doelgroepen.

De achterzijde gaat dieper in op volgende thema's: do's-and-don'ts bij crisis & psychische problemen, suïcidepreventie, online- en telehulp, ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact, zelfzorg.

Bestel de Psychewaaier

Als je graag één of meerdere Psychewaaiers wil bestellen voor jezelf of je organisatie, kan dat via de website van Logo Oost-Brabant. 

Download de digitale Psychewaaier

Image
Image

Suïcidepreventietools

Download de infofiche

Deze digitale fiche helpt je aan de hand van een flowchart op weg bij het detecteren en inschatten van suïcidegedachten. De fiche bevat ook een sociale kaart, handvatten en voorbeeldvragen die je ondersteunen bij het detecteren en inschatten van suïcide.

Bestel de poster

Deze poster is de beknopte en overzichtelijke versie van de digitale fiche. Je kan hem ophangen in de vergaderzaal, eetzaal, kleedkamer ... van je organisatie zodat je hem regelmatig en snel kan raadplegen.

Bekijk de opname van de webinar

Hoe ga je als zorgverlener uit de eerste lijn om met suïcidegedachten bij zorgvragers? Sara Van Rossem, suïcidepreventiemedewerker bij CGG PassAnt, biedt in deze webinar een startpakket aan om je op weg te helpen, boordevol concrete handvatten, hulpmiddelen en voorbeelden.

Draaiboek (in ontwikkeling)

Observatielijst voor thuiszorgers

Download de observatielijst

De observatielijst vormt een observatietool voor de thuiszorger bij een niet-pluisgevoel. Deze observatielijst wil de observatievaardigheden van eerstelijnswerkers aanscherpen om het vroegtijdig detecteren en signaleren van psychische problemen te verbeteren. 

Deze (vroeg)detectie maakt vroeginterventie mogelijk. Zo wordt vermeden dat het ziekteproces verergert. 

De lijst werd ontwikkeld in het verlengde van de campagne 4 voor 12 in samenwerking met partners uit de eerste lijn en vooral uit de thuiszorg.

Deze tool kan gebruikt worden bij een niet-pluisgevoel. Het strekt tot het vergroten van opmerkzaamheid en dient als aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan met de cliënt in kwestie en desgewenst met andere personen binnen het formeel en informeel netwerk.

De observatielijst leent zich niet tot diagnostiek en evenmin tot louter registratie of om mensen in hokjes te plaatsen. De tool richt zich enkel op uitingen en op observeerbaar gedrag die een niet-pluisgevoel opwekken.

Image
Image

Crisiskaart en -plan

Download de crisiskaart

Een crisis is een moeilijk moment voor alle betrokkenen. Als persoon die een crisis doormaakt, is het niet eenvoudig om uit te drukken wat er gebeurt en hoe iemand je kan helpen. Als omstaander is het dan weer lastig om in te schatten welke hulp iemand nodig heeft en wenst. 

Daarom is er de crisiskaart. Op deze kaart staat hoe je een persoon in crisis kan helpen en hoe de persoon in kwestie geholpen wil worden. Vaak gaat het om een simpele plooikaart die je kan terugvinden in iemands portefeuille of broekzak. De kaart is makkelijk vindbaar én herkenbaar voor mensen die hulp bieden. 

Iedereen kan de kaart mee invullen: artsen, medewerkers van een CAW, naasten ... De kaart wordt ingevuld door mensen die de problematiek van de kaarthouder begrijpen, in samenspraak met de kaarthouder. 

Download het crisisplan

De crisiskaart wordt gekoppeld aan een signalerings- of crisisplan. Deze twee tools vormen één geheel om iemand optimaal te ondersteunen.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.