Image

Suïcidepreventie: een zaak van iedereen

Het project 'zorgcontinuïteit bij suïcidale personen' loopt in samenwerking met CGG PassAnt. Binnen een intersectorale projectgroepwerden een aantal waardevolle documenten uitgewerkt rekening houdend met de verschillende perspectieven vanuit de eerste lijn, algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, zorggebruikers en familie.

Flowchart met sociale kaart

Een handige flowchart laat toe om bij suïcidale personen het risico in te schatten en vervolgens de gepaste hulpverlening te vinden. Meer info.

Draaiboek

Dit draaiboek houdt rekening met de perspectieven van onze verschillende netwerkpartners en biedt een meer gedetailleerde handleiding bij de uitgewerkte flowchart. De inhoudstabel en gekleurde tussenpagina's laten toe om de gewenste thema's er uit te pikken in functie van de eigen expertise/ervaring. In het draaiboek wordt ingezoomd op volgende thema's:

 • Aanpak van suïcidaliteit vanuit een herstelgerichte basisattitude: signaaldetectie, risicoformulering, installeren van veiligheid en (na)zorg,
 • Wederzijdse verwachtingen en afspraken ten voordele van de zorgcontinuïteit,
 • Aandacht en zorg voor naasten,
 • Beroeps- en ambtsgeheim,
 • Vorming, coaching en advies,
 • Zelfzorg voor hulpverleners.

Charter 'Suïcidepreventie, een zaak voor iedereen'

Het draaiboek gaat hand in hand met een charter. Dit charter vormt een uitnodiging aan onze netwerkpartners om via een inspanningsverbintenis met de beschreven afspraken aan de slag te gaan en de zorgcontinuïteit voor suïcidale personen binnen onze regio te verbeteren. Wil je dit charter ook mee onderschrijven? Geef dan een seintje via evelyne.vereecke@diletti.be.

Organisaties die het charter al ondertekenden: 

 • Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen (PAAZ)
 • Eerstelijnszone Demerland
 • De Spiegel
 • Mobiel Team GGZ Leuven Oudebaan
 • Vzw Walden
 • Zorgzaam Leuven
 • Brabants Apothekersforum
 • Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek
 • Khobra (huisartsenkring)
 • Buurtwerking Leuven
 • De Hulster
 • Eerstelijnszone Druivenstreek
 • Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Kamillus
 • Psychiatrisch ziekenhuis Alexianen Zorggroep Tienen
 • CGG Passant
 • CGG Vlaams-Brabant Oost
 • WGC Vierkappes vzw
 • UPC KU Leuven
 • Similes
 • Logo Oost-Brabant 
 • Ferm Thuiszorg

Netwerkactiviteiten

Op ons netwerkforum en via een aantal netwerkactiviteiten in samenwerking met de eerstelijnszones worden de uitgewerkte tools en documenten in 2023 onder de aandacht gebracht bij de partners.

Lerend netwerk 'Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen'

Sinds 2024 loopt het Diletti-project 'Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen' verder in de vorm van een lerend netwerk getrokken door Sara Van Rossem (Suïcidepreventiewerker CGG Passant). Binnen dit lerend netwerk, dat tweemaal per jaar samenkomt, staan partners stil bij knelpunten in de zorg voor deze doelgroep, wisselen ze goede praktijken uit met elkaar en evalueren ze de afspraken inzake gedeelde zorg uit het charter 'Suïcidepreventie: een zaak van iedereen'.

 • De volgende bijeenkomst van het lerend netwerk is gepland op 7 november 2024 in Tienen.

Heb je interesse in het lerend netwerk of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Sara Van Rossem (sara.vanrossem@passant.be).