Observatielijst

De observatielijst vormt een observatietool voor de TZ-er bij niet pluisgevoel. Je kan deze lijst hier downloaden.

De observatielijst wordt ontwikkeld in het verlengde van de Vlaamse campagne '4 voor 12'. Deze vormt GEEN diagnostisch middel, maar wordt ENKEL gebruikt bij een niet-pluisgevoel. Ze vormt een hulp in het observeren, strekt tot het vergroten van opmerkzaamheid en dient als aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan. Er wordt een handleiding toegevoegd. De observatielijst tracht toe te leiden tot gepaste ondersteuning van de thuiszorgers via een koppeling aan ‘zorgpad’ (in ontwikkeling). 

 

Afb.: Observatielijst '4 voor 12' voor thuiszorgers: 

signaalkaart