Nieuwsberichten

Bevraging raamakkoord transmurale zorg: jouw stem telt!

SEL GOAL vzw
Jouw stem stelt!

 

Beste,


Op 6 februari 2014 werd het raamakkoord tussen SEL GOAL en de algemene ziekenhuizen ondertekend.  Het akkoord tussen SEL GOAL en de sector geestelijke gezondheidszorg volgde op 13 juni 2017.

Deze akkoorden bevatten een inspanningsverbintenis tussen alle betrokken partners om de transmurale zorg op een kwaliteitsvolle manier en met aandacht voor zorgcontinuïteit te realiseren. Voor de opvolging van deze inspanningsverbintenis werden begeleidingscommissies in het leven geroepen met vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partners.

Via deze bevraging willen we bij zoveel mogelijk betrokken hulp- en zorgverleners aftoetsen in welke mate de afspraken die in de raamakkoorden staan, effectief nagekomen worden.

Het invullen van deze bevraging neemt slechts 5 à 10 minuten in beslag. Jouw input is voor ons heel waardevol, want zo krijgen we beter zicht op net die afspraken die nog onvoldoende in de praktijk worden gebracht en eventuele oplossingen.

Mag ik je vragen om deze enquête ook te verspreiden onder jouw medewerkers die betrokken zijn bij het transmurale zorgproces.

Wij danken je van harte voor jouw tijd!

SEL GOAL

>> Vul hier de enquête in

Nieuws van partners