Functioneel bilan

De gespecialiseerde functie is enkel toegankelijk na aanmelding o.b.v. een functioneel bilan. Dit bilan wordt opgesteld door een psycholoog/orthopedagoog, idealiter actief binnen de generalistisch functie, én een arts (huisarts of psychiater). Indien uit de intake blijkt dat de noden groter zijn en er ‘behandeling’ wenselijk is, kan er zo dus verwezen worden naar de terugbetaalde gespecialiseerde functie.

Binnen het GGZ-netwerk Diletti maakte een werkgroep een functioneel bilan op. Het resultaat vind je hier: functioneel bilan Diletti. Andere modellen van het functioneel bilan werden opgesteld door de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).