Eerstelijnspsychologische zorg


Dit voorjaar zijn we volop bezig met de versterking van het laagdrempelig psychologisch zorgaanbod. Het eerstelijnspsychologisch zorgaanbod wordt georganiseerd binnen twee functies: de generalistische functie en de gespecialiseerde functie.

Om dit aanbod succesvol te realiseren, is het netwerk bezig met een analyse van de bestaande noden binnen de regio. Meer informatie over het nieuwe aanbod kan je hier lezen.